Naše středisko nabízí tyto služby

Společné poslání

Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu.

Cíle služeb

léčba závislosti na návykových látkách,
pomoc s řešením nepřiznivé sociální situace osobám z cílových skupin,
podpora sociálního začlenění (návrat sociálně vyloučených na trh práce, pomoc při jednání s úřady),
pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů, z nápravných ústavů či z ulice (ubytování, sociální zázemí, společenské uplatnění).

Řekli o nás

Matěj

27 let
Poslání TKV je uzdravování a pomoc těm, kteří si sami pomoc nedokáží. Připravujete a trénujete jedince pro život, pro skutečný život. Zde mají i ti beznadějní naději.

Tonda

26 let
Prospěšné pro mě zde v komunitě je, že mi skupina může nastavit obraz na sebe sama.

Honza

29 let
Jsem klientem Terapeutické komunity Vršíček již 10 měsíců. Za dobu mého pobytu jsem díky programu a celému terapeutickému týmu schopný pracovat se svou závislostí na tvrdých drogách. Mám zde prostor i na řešení svých dalších problémů jako je rodinná situace, dluhová problematika, trestní stíhání. Se službou terapeutické komunity jsem naprosto spokojený.

Filip

23 let
Podle mě TKV slouží k tomu, aby klienti našli smysl života a změnili sami sebe k lepšímu a rozhodně začali žít život bez závislosti na drogách.

Láďa

37 let
Komunita Vršíček, podle mého názoru, slouží lidem závislým na drogách (a nejen na nich), aby si uvědomili svoji závislost, poznali sami sebe, svoje klady i zápory, to, v čem vynikají, v čem jsou dobří. Slouží i k tomu uvědomit si, jak dále naložit se svým životem. (Mně osobně pomohla uvědomit si to, že život bez alkoholu a drog je stokrát lepší a hodnotnější. Konečně si opravdu užívám života s čistou hlavou bez nějakých „náhražek“).

Lukáš

31 let
Posláním této komunity je pomáhat lidem, co jsou v nouzi a neumí si sami pomoci a připravit je na život v normální společnosti, aby mohli prožít plnohodnotný život bez drog.

Honza

29 let
Posláním komunity je poskytnout prostor klientovi zamyslet se nad svým životem, nad chybami, kterých se dopustil, srovnat si priority a přehodnotit životní postoje.

Podporují nás

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".
2024 © Středisko křesťanské pomoci Plzeň - Všechna práva vyhrazena
arrow-right